Stichting Hoooop

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen op welke vorm dan ook. Wij zijn enthousiast om u over onze ontwikkelingen en doelen te vertellen.

Email: info@stichtinghoooop.nl

Tel nr: +31 88 730 2899

Stichtingnr: Stichting in oprichting

Over ons

Bij Stichting Hoooop helpen we mensen die een taalbarrière ervaren of technologische kennis missen in hun zoektocht naar een baan door technologie toe te passen.

Waarom interesseert Hoooop zich in dit onderwerp?

In de onderzoeksresultaten die in 2018 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepresenteerd werden over het onderwerp "Werkloosheid onder mensen met een niet westerse achtergrond" kwam naar voren dat deze groep mensen 50% méér kans had om werkloos te worden dan mensen met een autochtone achtergrond. In sommige gevallen waren de percentages zelfs hoger.*

Daarnaast werd er bekend dat er van de 100.000 nieuwkomers in Nederland, die sinds 2015 gearriveerd zijn, 89% na drie jaar verblijf in Nederland nog steeds zonder werk thuis zit en moet leven van de bijstand. De reden daarvoor is de achterstand op technologisch gebied, database drempels, maar vooral taalbarrière. Daar bovenop heeft 40% van deze groep last van werkloosheid-gerelateerde depressie.

Naast deze bovengenoemde groepen zijn er dan ook nog groepen mensen met dyslexie, laaggeletterdheid, nareizende partners en migranten die het moeilijk hebben om werk te vinden in Nederland.

Voor al deze groepen mensen is het moeilijk om middels de gewoonlijke recruitment websites te zoeken. Het heeft dan ook de meerderheid van deze groep mensen er van weerhouden op zoek te gaan naar een baan middels de digitale arbeidsmarkt. Het resultaat hiervan is dat de meesten van hen daardoor economisch en sociale nadelen hiervan ondervinden.

​Hoooop wil die statistieken veranderen!

​​​

Hoe kan Hoooop helpen?

Wij geloven oprecht dat als wij de taal barrière verlagen richting de arbeidsmarkt, de mensen er van zullen profiteren. De ervaren employee weet namelijk al hoe hij/zij zijn/haar werk kan doen. En terwijl hij dan al aan het werk is kan hij de taal leren. Dus één van die barrières voor werkzoekenden is het kunnen vinden van vacatures in de arbeidsmarkt en op die manier werk binnen bereik maken.

Door dit te doen zal zelfs de achterlopende sollicitant weten wáár hij in ieder geval moet zoeken en op de juiste deuren weten te kloppen om zichzelf aan de werkgevers te kunnen presenteren.

Hoooop dicht dat gat op de arbeidsmarkt.

Wat zal Hoooop brengen?

Hoooop zal mensen met een taal en/of technologische achterstand, nieuwe kansen brengen richting een nieuwe baan. Naast het letterlijk brengen van hoop, zal Hoooop deuren openen richting integratie en participatie voor degenen die inclusiviteit streven. Dat geldt zowel voor de werkzoekenden als voor de werkgevers.

Een paar van de voordelen zal zijn dat mensen op hun eigen voeten zullen kunnen staan en hun families zullen kunnen onderhouden. Hierdoor zullen zij een waardevolle bijdrage in de maatschappij kunnen leveren. Niet alleen richting zichzelf maar ook aan een betere toekomst kunnen bouwen voor heel Nederland.

Dus, kom in contact met Hoooop als jij deze groep mensen verder wil helpen!

* Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/toelichtingen/werkloosheid-naar-migratieachtergrond

Wij geloven dat alle mensen kunnen groeien,
hun toekomst kunnen vormgeven
en de wereld kunnen veranderen

Onze Missie

Onze missie is zo veel mogelijk mensen te helpen richting een betere toekomst, door de taalkloof te overbruggen in het zoeken voor een nieuwe baan. Hiervoor willen we graag in contact komen met verschillende gemeentes in Nederland zodat we de lokale gemeenschap kunnen helpen maar daarna natuurlijk de hele wereld.

 

Onze Visie

Door bijna alle vacatures vindbaar, hoorbaar en zichtbaar te maken in verschillende talen om door iedereen gevonden te worden, brengen wij alle werkzoekenden hoop. Onze visie is daarom om bedrijven en hun vacatures te verbinden aan werkzoekenden. Dit zal nieuwkomers en mensen met een taalbarrière integreren in de gemeenschap.

Wij kunnen dit bereiken met uw hulp!